Kanali 7...

Qeveria rihap kinematë ,ja urdhëri në fletoren zyrtare.

Hapen kinematë në të gjithë vendin. Urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë është publikuar këtë të mërkurë në Fletoren Zyrtare. Përmes këtij vendimi, kinematë përjashtohen nga aktivitetet që kufizohen për shkak të pandemisë së COVDI-19.

Hapja e kinemave do të të ofrohet në përputhje me protokollet e miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19.

Urdhëri i botuar në fletoren zyrtare :

URDHËROJ

Në urdhrin nr. 351, datë 29.5.2020 “Për marrjen e    masave    të    veçanta    dhe    kufizimeve    për parandalimin   e   përhapjes   së   COVID-19”,  të ndryshuar, bëhet ndryshimi si më poshtë vijon:1. Në pikën 3, germa “b”, termi “kinematë”, shfuqizohet.2. Aktiviteti i kinemave të ofrohet në përputhje me protokollet e miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik  për  parandalimin  e  përhapjes  së  infeksionit COVID-19.Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Ogerta Manastirliu