Kanali 7...

Rreziku i pastrimit të parave/ Trajnohet zyrat e këmbit valutor

Rreziku global i pastrimit e parave dhe financimit te terrorizmit ka bere qe banka e Shqiperise te trajnoje nje sere insitucionesh qe ne fokus te punes kane marredhenien me parane.

 

Qellimi eshte qe zyrat e kembimit valutor, institucionet jo bankare  si dhe shoqeri te kursim kreditit, te zbatojne rregullat dhe standaret me te mira nderkombetare, por edhe te njihen me detyrimet qe parashikon ligji.

 

Trajnimi zgjati dy dite dhe ne të moren pjese 50 zyra kembimi valuor, e 44 institucione  jo-banka.

 

kKjo nisme e bankes se Shqiperise, vjen edhe ne kuader te zbatimit e rekomandimeve qe kane lene ekspertet europiane te komitetit kunder pastrimit te parave, te keshilllit te europes.